Тарифтер
2012 жылдың желтоқсанынан бастап «Қазақстанның Даму банкі» АҚ инвестициялық жобалар мен экспорттық операциялар шеңберінде қарыз алушы компанияларға көрсетілетін банк қызметтеріне тарифтерді алып тастағанын хабарлаймыз. Атап айтқанда, банк шотын ашуға, жүргізуге және жабуға ұлттық және шетел валютасында аударым операцияларына, валюталық бақылау және құжатталған аккредитивтер бойынша міндеттерді техникалық шығаруға, орындауға комиссия алып тасталды.