Банк клиенттерінің Операциялық қызмет көрсету

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ операциялық күнінің кестесі 


Клиенттен төлем құжатын қағаз ңұсқасында қабылдау сағат 18:30 дейін жүргізіледі. Клиенттердің банктік шоттарына қойылатын инкассалық өкімдерді, төлем талаптарын қабылдау сағат 13:00 жүргізіледі.
Кестеде қарастырылған уақыттан кейін қабылданған төлем құжаттары келесі операциялық күнмен орындалады

*«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ оперциялық күнінің басталу уақыты – сағат 9:30, операциялық күнінің аяқталу уақыты – сағат 19:00, егер басқасы кестеде қарастырылмаса Осы кестедегі уақыт Астана қаласының уақыты бойынша көрсетілген.