Қызметтер

Банк инвестициялық жобаларды және экспорттық операцияларды орта және ұзақ мерзімді несиелеу, ағымдағы қызметті несиелеу, аралық және мезониндік қаржыландыру, лизингтік келісімдерді қаржыландыру, кепілдер беру, капиталға қатысу, банкаралық қаржыландыру қызметтерін ұсынады.

Даму Банкімен Инвестициялық жобаны қаржыландыруының минималды сомасы 7 (жеті) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады, бұл ретте азық-түлік және сусындар саласында іске асырылатын Инвестициялық жобаны қаржыландырудың минималды сомасы 3 (үш) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады. Инвестициялық жобаны қаржыландыру бестен жиырма жылға дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

Құрал түрі

Құрал туралы ақпарат

Инвестициялық жобаларды орта және ұзақ мерзімді несиелеу

Даму Банкімен Инвестициялық жобаны қаржыландыруының минималды сомасы 7 (жеті) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады, бұл ретте азық-түлік және сусындар саласында іске асырылатын Инвестициялық жобаны қаржыландырудың минималды сомасы 3 (үш) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады. Инвестициялық жобаны қаржыландыру бестен жиырма жылға дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.
Компанияның жеке қатысуының мөлшері – инвестициялық жоба сметасы сомасының 20% кем емес

Экспорттық (экспорт алдындағы) операцияларды несиелеу

Даму Банкімен Экспорттық операцияны қаржыландырудың минималды сомасы 1 (бір) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады.
Несие берудің (қарыздын) мерзімі экспорттық операция шарттарына байланысты белгіленеді (5 жылға деін)

Инвестициялық жобалар шеңберінде ағымдағы

Қарыз алушының ағымдағы қызметін қаржыландыру Инвестициялық жобаны қаржыландыру мерзімінен кем мерзімге инвестициялық жобаны қаржыландыру аясында жүзеге асырылуы мүмкін.
Несие берудің мерзімі – 5 жылға дейін

Аралық қаржыландыру

Инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында қаржыландыру, оның ішінде бұрын салынған қаражатты өтеп алу

Мезониндік қаржыландыру

Акцияларға айырбастау құқығына, тәртіптелген несиені немесе несие беруші капиталына қатысуна үлесін ұсыну Талап – несие бойынша қалыпты мөлшерлемеге қарағанда, жоғары табыстылық.

Бірлескен қаржыландыру

Бірлескен қаржыландырудың минималды сомасы 7 (жеті) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады, бұл ретте қаржыландырудың минималды сомасы Даму Банкімен 3,5 (үш бүтін оннан бес) миллиард теңгеге баламалы мөлшерді құрауы мүмкін.

Лизинг мәмілелерін қаржыландыру

Лизинг берушіні қаржыландыру кезіндегі минималды сома 1 (бір) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады.

Кепілдер ұсыну

Банк кепілдері, кепілгерліктері және үшінші тұлғалар үшін басқа міндеттемелер

Капиталға қатысу

Инвестициялық жабаларды қаржыландыру шеңберінде, және де ҚДБ бұрын берген несисін қайтаруды қамтамасыз ету үшін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу

Банкаралық несиелеу

Екінші деңгейдегі банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкін, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымды қаржыландыру кезіндегі минималды сома 1 (бір) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады.