Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер

Аудит жөніндегі комитет

Аудит жөніндегі комитет Банктің Директорлар кеңесімен Банктің қаржы-шаруашылық қызметін, Банкте ішкі бақылау және тәуекелдерді басқарудың адекватты жүйесінің болуы мен жұмыс істеуін бақылау, ішкі және сыртқы аудитты нығайтуға ықпал ету функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылды.

Комитеттің құрамы: 
 • Фавале М. – Комитет Төрағасы;
 • Әлиманов Ж. Ж. – Комитет мүшесі;
 • Сомма А. – Комитет мүшесі;
 • Тәжияқов Ғ. Б. – Комитет мүшесі;
 • Биртанов Е.А. - Комитет мүшесі;
 • Джамалбеков А.М. - Комитет сарапшысы.

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитетті құру мен қызметінің негізгі мақсаты Банктің тәуекелдерін басқарудың адекватты жүйесінің болуы мен жұмыс істеуін бақылау, тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту, сондай-ақ тәуекелдерді талдау саласында оның реттеуші және қадағалау функцияларын жүзеге асыруда Директорлар кеңесіне жәрдемдесу болып табылады. 

Комитеттің құрамы: 
 • Сомма А. – Комитет Төрағасы;
 • Әлиманов Ж. Ж. – Комитет мүшесі;
 • Фавале М. – Комитет мүшесі;
 • Тәжияқов Ғ. Б. – Комитет мүшесі;
 • Биртанов Е.А. - Комитет мүшесі;
 • Джамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.
      

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет кадрлық саясат және уәждеме саясатына қатысты Директорлар кеңесіне ұсынымдар жасау арқылы қағамның дамуын басқарудың тиімділігін арттыру, Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін тағайындаулар мен сыйақылар бойынша мәселелерді қарастыру үшін құрылған Директорлар кеңесінің сабағаттық-кеңесші органы болып табылады. 
  
Комитеттің құрамы: 
 • Әлиманов Ж. Ж. – Комитет Төрағасы;
 • Фавале М. – Комитет мүшесі;
 • Сомма А. – Комитет мүшесі;
 • Тәжияқов Ғ. Б. – Комитет мүшесі;
 • Биртанов Е.А. - Комитет мүшесі;
 • Джамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Комитет Банк қызметінің тиімділігін орташа және ұзақ мерзімді болашаққа арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, Банк қызметінің басым бағыттарын (даму), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясы) өңдеу мәселелері жөніндегі ұсынымдарды Директорлар кеңесіне дайындау мақсатында құрылды. 

Комитеттің құрамы: 
 • Фавале М. – Комитет Төрағасы;
 • Әлиманов Ж. Ж. – Комитет мүшесі;
 • Сомма А. – Комитет мүшесі;
 • Тәжияқов Ғ. Б. – Комитет мүшесі;
 • Биртанов Е.А. - Комитет мүшесі;
 • Джамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.